உதகை அரசினர் கலைக்கல்லூரியில் வேலை வாய்ப்பு முகாம்

உதகை அரசினர் கலைக்கல்லூரியில் 29.9.2018 சனிக்கிழமை அன்று மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் உதகை வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் சார்பாக தனியார் துறை வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடைபெறவுள்ளது. எழுதப்

Read more