ரெக்ஸ் மேல் நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற விளையாட்டு தினம்

ரெக்ஸ் மேல் நிலைப் பள்ளியில்  விளையாட்டு தினம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.