உதகை காந்தள் ஸ்ரீ காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோவிலில் பிரதோஷ பூஜை வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது

உதகை காந்தள் ஸ்ரீ காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோவிலில் பிரதோஷ பூஜை வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது .இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்த கொண்டனர் .