அரசு கலைக் கல்லுரியில் யானைகள் தினம் கொண்டாடபட்டது

நீலகிரி மாவட்டம் உதகை அரசு கலைக் கல்லுரியில் யானைகள் தினம் கொண்டாடபட்டது