சிறுத்தையை பிடிக்க வன துறையினர் முயற்சி

பைக்காரா அருகே பாபு என்பவரின் வீட்டிற்குள் சிறுத்தை புகுந்து நான்கு நாய்களை  கடித்து கொன்றது