உதகையில் பெய்த கன மலையால் சாலையில் வெள்ளம்.

நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் இன்று (21.10.2019) மதியம் பெய்த கன மலையில் படகு இல்லம் செல்லும் சாலையில் வெள்ளம்.