மாரியம்மன் திருக்கோவிலில் லட்சார்சனை பூஜை

உதகை மாரியம்மன் திருக்கோவிலில் லட்சார்சனை பூஜை நடைபெற்றது. இதில் ஏராமைான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.