INTER SCHOOL SCIENCE COMPETITION-ல் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள்

உதகை ரெக்ஸ் மேல் நிலை பள்ளியில் இன்று (05.11.2019) INTER SCHOOL SCIENCE COMPETITION நடைபெற்றது. இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது.