தேயிலை அபிவிருத்தி முகாம்

தேயிலை வாரியம் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் இணைந்து நடத்திய தேயிலை அபிவிருத்தி முகாம் உபாசி அரங்கில் நடைபெற்றது