காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் பிரோதோஷ சிறப்பு பூஜை

உதகை காந்தள் ஸ்ரீ காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் பிரோதோஷ சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது. இதில் ஏராளாமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.