மார்லிமந்து குடியிருப்பு பகுதியில் கட்டு வீரியன் பாம்பு

உதகை மார்லிமந்து மேல் வீடு குடியிருப்பு பகுதியில் இன்று (17.01.2020) கட்டு வீரியன் பாம்பு புகுந்ததால் பரபரப்பு