புனித சூசையப்பர் கல்வியியல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பயிற்சி

நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் இன்று (23.01.2020) Rotary Ooty சார்பாக புனித சூசையப்பர் கல்வியியல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கபட்டது.