கொரோனா பரிசோதனை யாருக்கு தேவை? எல்லோருக்கும் பரிசோதனை ஏன் தேவை இல்லை?

#கொரோனா விழிப்புணர்வு: கொரோனா பரிசோதனை யாருக்கு தேவை? எல்லோருக்கும் பரிசோதனை ஏன் தேவை இல்லை?

இந்த தகவலை தயவு செய்து பகிரவும்

#coronaawarness#Covid19, sample testing..who needs to be tested?

Why is it not necessary for everyone to get tested?Pls spread the message.

#TN_Together_AgainstCorona #Vijayabaskar @MoHFW_INDIA