எச்சரிக்கை – 144 ஊரடங்கு உத்தரவு தடையை மீறுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை – காவல்துறை

எச்சரிக்கை – 144 ஊரடங்கு உத்தரவு தடையை மீறுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை – காவல்துறை

உள்ளிருப்போம் ! உலகை காப்போம் !!

https://ragam.tv | #TN_Together_AgainstCorona | #StayHomeStaySafe | #BreaktheChain | #IndiaFightsCorona